Zajęcia indywidualne

Podczas naszych korepetycji dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Podstawą do prowadzonych zajęć są podręczniki szkolne z dodatkowym wykorzystaniem naszych własnych materiałów. Omawiamy z podopiecznymi materiały przerabiane w szkole, nadrabiamy zaległości, a w przypadku ich braku rozszerzamy materiał w miarę możliwości i predyspozycji ucznia. Nasi korepetytorzy tłumaczą przerabiany materiał, ćwiczą w formie pisemnej i ustnej oraz nadzorują pracę ucznia podczas zajęć. Na zajęciach prowadzimy kilkuminutowe kartkówki jako formę utrwalania wiedzy ze wszystkich lekcji. Rezultaty takich praktyk widoczne są w umiejętnościach oraz ocenach szkolnych, które zawsze ulegają poprawie.

Nauka indywidualna

Jakie zajęcia Cię interesują?

Języki

Język angielski
Język polski
Język niemiecki
Język hiszpański

Nowość

Język chiński

Nowość

Język japoński

Nowość

Język polski dla obcokrajowców

Nowość

Język rosyjski

Przedmioty szkolne

Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia

Zajęcia specjalne

Nowość

Nauka czytania

Nowość

Nauka pisania

Nowość

Zajęcia logopedyczne

Nowość

Zajęcia kompensacyjne kl 0-3